ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2021-22

Το Λύκειον των Ελληνίδων ιδρύθηκε το 1911 στην Αθήνα από την πρωτοπόρο της γυναικείας χειραφεσίας, Καλλιρρόη Παρρέν, με στόχο τη διαφύλαξη των ελληνικών παραδόσεων και την ανύψωση και πρόοδο των Ελληνίδων. Το Λύκειον των Ελληνίδων Καλαμάτας (Λ.Ε.Κ.) ιδρύθηκε το 1967.

ΧΟΡΟΣ

ΧΟΡΟΣ

ΧΟΡΩΔΙΑ

ΧΟΡΩΔΙΑ