ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Λύκειον των Ελληνίδων Καλαμάτας
Αγίου Νικολάου 17, 24133 Καλαμάτα
τηλ: 2721086213
Μαιζώνος 17, 24132 Καλαμάτα
τηλ: 2721021762