ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Λύκειον των Ελληνίδων Καλαμάτας
Αγίου Νικολάου 17, 24100 Καλαμάτα
τηλ: 2721086213 - 2721026176
Email