Λύκειον των Ελληνίδων Καλαμάτας

Το Λύκειον των Ελληνίδων Καλαμάτας ιδρύθηκε το 1967. Πιστό στο όραμα της πρωτοπόρου της γυναικείας χειραφεσίας και ιδρύτριας του Λυκείου των Ελληνίδων, Καλλιρρόης Παρρέν, το Λ.Ε.Κ. έχει σαν στόχο του τη διαφύλαξη των ελληνικών παραδόσεων και την ανύψωση και πρόοδο των Ελληνίδων.

Χορός

Το Λ.Ε.Κ. δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα της εκμάθησης των παραδοσιακών ελληνικών χορών.

Χορωδία

Η γυναικεία παραδοσιακή χορωδία του Λ.Ε.Κ. αποτελείται από 20 μέλη, τα οποία διδάσκονται τραγούδια από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας με τη μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια προς τα παραδοσιακά μας ακούσματα.

Ιματιοθήκη

Διάσωση, συντήρηση, διαφύλαξη, μελέτη και προβολή της ελληνικής ενδυμασίας

Η Συλλογή

Συλλογή ελληνικών ενδυμασιών "Βικτωρία Γ. Καρέλια: Μία από τις πληρέστερες συλλογές ελληνικών τοπικών ενδυμασιών σε πανελλήνιο επίπεδο.