Χορός

Tο Λ.Ε.Κ. δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα της εκμάθησης των παραδοσιακών ελληνικών χορών.
Οι χορευτικές ομάδες είναι το κομμάτι εκείνο του Λυκείου των Ελληνίδων που έχει γίνει περισσότερο γνωστό στο ελληνικό και διεθνές κοινό, αφού η πρώτη του χορευτική ομάδα δημιουργήθηκε ταυτόχρονα σχεδόν με την ίδρυση του Λυκείου. Από τότε, ωστόσο, μέχρι σήμερα πολλά έχουν αλλάξει. Οι απαιτήσεις έγιναν μεγαλύτερες και η χορευτική παιδεία αρτιότερη. Άρχισαν νέες αισθητικές αναζητήσεις, ενώ παράλληλα η επιτόπια έρευνα αποτέλεσε τη βάση για τον εμπλουτισμό του χορευτικού ρεπερτορίου.

Ο προβληματισμός πάνω στην πιστότητα των κινητικών μοτίβων –με δεδομένη την προσήλωση στη γνησιότητα της ενδυμασίας και την αυθεντικότητα των μελωδιών- παράλληλα με την αναζήτηση θεατρικών μορφών αποδεκτών από το σύγχρονο μέσο θεατή, οδήγησε στη δημιουργία πραγματικών σύγχρονων ομάδων τέχνης με εξειδικευμένο αντικείμενο: τον ελληνικό δημοτικό χορό.

Λειτουργούν τμήματα παιδικά, εφηβικά, αρχαρίων, ενηλίκων.