Λαογραφικό αρχείο Τάσου Μίχου

Λαογραφικό αρχείο Τάσου Μίχου

Tο πλούσιο λαογραφικό αρχείο του δασκάλου χορού του Λ.Ε.Κ., κ. Τάσου Μίχου, προϊόν μακρόχρονης έρευνας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και βαθιάς μελέτης των λαογραφικών πηγών, φιλοξενείται πλέον στο κεντρικό κτίριο του Λυκείου σε ειδικά διαμορφωμένο, για το σκοπό αυτό, χώρο. Στο αρχείο του κ. Μίχου θα έχουν εφεξής πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι, δάσκαλοι και μέλη της χορευτικής ομάδας του Λ.Ε.Κ.